Peter Faarbæk (A-Gruppe formand)

Sundhedspolitisk konsulent i 3F
Tlf. 22 85 77 04
Mail: peterfa@htk.dk 
www.facebook.com/peterfaarbaek

Høje-Taastrup Kommune er vores fællesskab! 

Vi skal alle bidrage, og vi skal være der for hinanden.
   Det er vigtigt både for vores små børn i vuggestuen og for de lidt større børn i skolen, at vi har dygtige medarbejdere, der støtter og udfordrer børnenes udvikling, så de lærer at finde
deres eget ståsted i livet og lærer at være en del af et fagligt og socialt fællesskab.
   Fællesskabet skal være sikkerhedsnet for dem, som har brug for det. Det giver tryghed i hverdagen, at du ved, at fællesskabet er der for dig, hvis du f.eks. mister jobbet, hvis du kommer ud for en ulykke eller hvis dit barn har brug for særlig støtte.
   At være Socialdemokrat er for mig, at vi tager os af de svageste i samfund, der ikke kan selv – og at vi gør det med værdighed og respekt.

   Foruden at være gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe i byrådet er jeg formand for kommunens Plan- og miljøudvalg, medlem af økonomiudvalget og af ældre- og sundhedsudvalget.

Thomas Bak (A-gruppe medlem)

Taastrup
Ledende Værkmester i Kriminalforsorgen
Byrådsmedlem siden 2006.
Gift med Anne. 2 børn, Tobias og Karoline
Tlf. 26 23 25 37
Mail: thomasbak@htk.dk 
Facebook

Politik er nok mest interessant, når emnet rammer én selv. Det er som regel der, det giver allermest mening at engagere sig og tage stilling. Sådan har de fleste det. Derfor er det vigtigt at vi viser, hvor tæt politik er på vores hverdag.
   Hvis jeg skal pege på min rettesnor i lokalpolitipolitik, så er det hvad jeg kalder den gode kommune.
   I ”den gode kommune” føler alle borgerne sig trygge og retfærdig behandlet. ”Den gode kommune” er kommunen for hele livet. Her er trygge og gode rammer for alle: Børn, unge, voksne og gamle.
   I ”den gode kommune” behøver du ikke at flytte for at skaffe daginstitutionsplads til børnene.
   Forenings-, fritids- og kulturlivet er eksisterende og et tilbud til alle. Boligrammerne svarer til borgernes behov, og boligen er til at betale. Miljøet er grønt. Skolerne er renoverede; elevmotivationen og indlæringen er høj, og samarbejdet mellem skole og forældre er værdsat.
   Der er en fornuftig balance mellem privat og kollektiv transport. Kommunen ønsker borgerne og erhvervslivet i centrum gennem åbenhed og indflydelse samt service. Borgere med særlige behov for hjælp kan få det gennem kommunen. Rammerne for erhvervslivet medvirker til gode arbejdspladser. Kommunens økonomi er sund.
   Men i ”den gode kommune” klarer de borgere, som kan, også sig selv. Økonomisk velstillede og ressourcestærke borgere accepterer at træde et skridt tilbage for at kommunen kan hjælpe de borgere, som har særlige behov. Der er f.eks. ingen automatik i, at hvis man er gammel, har man ret til hjælp fra kommunen. Hvis man har muligheder selv, udnyttes disse først.
   Til gengæld vil kommunen gennem forskellige tilbud gøre det nemmere for alle at klare sig selv. Socialdemokraterne vil fastholde værdien: ”Gør din pligt og kræv din ret”. I nævnte rækkefølge.

Hugo Hammel (A-gruppe medlem)

Sengeløse
Faglig sekretær, Chaufførernes Fagforening i København.
Mobil.: 21 74 49 71
Mail: hugoha@htk.dk 
Facebook

 Jeg blev for mange år siden politisk aktiv, fordi jeg i min hverdag stødte på mange urimeligheder og umenneskelig behandling af vores medmennesker.
   Overformynderi uden fokus på borgerne og den situation de var havnet i.
   Det måtte kunne gøres bedre!
   Op på barrikaderne!
   Tage ordet i debatten!
   Resultat: Man ender i bestyrelser! Den lokale vælgerforening, branchebestyrelsen, fagforeningen, børnehaven, skolen, idrætshallen og mange flere.
   Det har givet mig mange udfordringer og megen erfaring og et godt netværk, som jeg trækker på i mit politiske arbejde.
   Jeg har ladet mig genvælge til byrådet i Høje-Taastrup, da jeg med min byrådserfaring, mener at jeg, sammen med mine partikammerater i den socialdemokratiske byrådsgruppe, kan gøre en forskel og bidrage med pragmatiske løsninger på de mange ting, der skal genoprettes eller forbedres.
   Der er nok at ta’ fat på, når de borgerlige er ved roret. Beslutninger skal tage udgangspunkt i opgaven og ikke som nu i budgetrammer.
   Den behandling vi giver vores borgerne skal være både lovgivningsmæssigt og moralsk i orden. Alle i vores kommune skal ha’ mulighed for et godt og indholdsrigt liv, hele livet.
   Ret og pligt skal følges ad. Vi skal sikre, at der er de fornødne institutioner, aktiviteter og hjælpeforanstaltninger uanset alder, etnicitet og bopæl i kommunen.
   Dansk skal være samtalesproget, der benyttes i skolerne, på arbejdspladserne og i hjemmene, for at modvirke dannelse af parallelsamfund.

Anne Mette Bak (A-Gruppe medlem)

Taastrup
Sekretær i Kræftens Bekæmpelse
Tlf. 26 85 26 52
Mail: anneba@htk.dk 

Jeg har siddet i byrådet i 8 år hvor jeg sidder i Skole- og Institutionsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget og Ældre og Sundhedsudvalget.

 Her er nogle af de ting jeg har fokus på:

Vores børn er vigtige, derfor skal vi have fokus på, at de har trygge og rolige omgivelser i vuggestuerne og i børnehaverne. Personalet skal fastholdes, så der ikke sker stor udskiftning. Vi skal have socialrådgiver ud i vuggestuer og børnehaver, så børn og forældre kan få hurtige hjælp hvis der opstår problemer. Og så skal vi af med de mange lukkedage, da det rammer familier og de ansatte. 

Alle børn skal trives i skolen og udvikles fagligt, så de kan blive klædt på til at tage en uddannelse. Der skal sættes flere penge af til, at der skal være 2 voksne i klasserne. De skal have hurtigt hjælp. Det kan f.eks. være at snakke med en pædagog en lærer eller at komme i en sorg-/terapigruppe hvis de gennemgår eller oplever problemer i livet.

En tryg alderdom er for mig respekt, tryghed og kvalitet. Vi skal tænke mere på omsorg og mindre på økonomi. De ældres hjem skal ikke være en banegård af forskellige hjælpere.  De skal have fast personale, da det giver størst tryghed. Derfor skal vi prioritere at sosu assistenter få mere i løn. Ensomhed skal bekæmpes. Vi skal have fat i dem der kæmper med ensomhed og få dem ind i fællesskaber som f.eks. i en forening. 

Vi skal have gode og tilgængelige kulturhuse med gode tilbud til alle. Der skal være gratis kulturpakker med underholdning til børnehaver og skoler. 

Mange af kommunes idræts- og foreningsfaciliteter er gamle og trænger til en kærlig hånd. Derfor skal det prioriteres, at der afsættes penge til, at de kan blive renoveret.

Alle skal kunne færdes trygt rundt i kommunen. Derfor skal vi have mere lys og mere nærpoliti på gaderne. 

Sabah Abid (A-Gruppe medlem)

Høje Taastrup
Cand.Scient.adm.
Tlf. 60 54 28 98
Mail: sabahab@htk.dk 

Facebook

Mit væsentligste politiske måler, at Høje-Taastrup kommune bliver en tryg og sikker kommune at bo i, samt at kommunen vil være i stand til at rumme borgernes behov.
   Høje Taastrup er en rig kommune på mange forskellige fronter og skal derfor kunne imødekomme vores borgeres skiftende nødvendige behov. Jeg vil arbejde for at kunne være med til at styrke de allerede eksisterende institutioner og væresteder for socialt udsatte i kommunen og de institutioner der har økonomiske eller andre vanskeligheder.
   Mit hjerte brænder for de svage i samfundet. De skal have en hjælpende hånd med at nå deres ambitioner, mål og drømme, fordi skæbnen har forladt disse mennesker med enten handicap eller mangel på sociale og økonomiske ressourcer.
   Mit hjerte brænder for de ældre og de unge i samfundet, som har brug for støtte og vejledning i deres bestræbelser på at opnå en god og sikker fremtid eller en god alderdom.
   Mit hjerte brænder for Høje-Taastrup kommune, som jeg ønsker bliver en kommune, der kan rumme alle borgere uanset alder, handicap, køn, social- eller økonomiske baggrund.

Nina Strøm Tønnes (A-gruppe medlem)

Baldersbrønde, Hedehusene
Klubpædagog
Tlf.
Mail:

Når Nina kommer hjem til Hedehusene efter en weekend hos kæresten i jylland, føler hun sig hjemme. Det er her, hun hører til. Det er hendes base gennem mere end 25 år. Det er her Ninas to børn er vokset op og har gået i skole. Det er her, Nina har været aktiv i foreningslivet gennem alle årene, og i dag er bestyrelsesmedlem i Hedehusene Idrætscenter. Og så er det her, Nina arbejder som pædagog i fritids- og ungdomsklubben 5’eren i Charlotteager med tæt samarbejde med Charlotteskolen.

Nina har derfor et godt kendskab til Hedehusene som borger, forælder og ansat. Det kendskab vil Nina bruge, så flest mulige borgere fra byen får et talerør ind i byrådet samtidig med, at borgerne i det lokale nærmiljø i højere grad inddrages.

Hedehusene er min by og sikke en udvikling, den har været igennem. Vi skal kombinere den gamle og nye by – og være klar til en masse nyt. Mangfoldigheden er vores styrke. Jeg elsker byerne i vores kommune med det lokale handels- og foreningsliv men også de åbne vider og vore skønne naturområder.

Og så er Nina gode venner med Mogens Lykketoft, som hun ved flere valg har hjulpet i folketingsvalgkampe. Her har Nina været helt med inde i maskinrummet, når der skulle campaignes.

Del siden